Jag blir gärna ”Din egen trädgårdsmästare”

Ulla-Stinas Trädgårdsservice drivs av Ulla-Stina Vikars Isaksson. Hon är trädgårdsmästare
med bred kompetens och 25 års erfarenhet från trädgårdsbranschen.

BAKGRUND

”Mitt ursprung är från den svensktalande delen av Finland. Närmare bestämt från Närpes, som är en jordbruksbygd med väldigt stor yta odlad under glas. Jag är uppvuxen i en familj med växthusproduktion. Min utbildning: 

  • Grundutbildning till trädgårdsmästare i Vasa i Finland
  • Utbildad trädgårdsingenjör vid SLU i Alnarp
  • Utbildad florist vid Munkeröds floristutbildning
  • Fortbildning genom flertal kurser på olika teman inom den gröna sektorn

”Jag har trädgårdsmästarerfarenhet från offentliga anläggningar i park och växthusmiljö, samt i trädgårdsskola. Erfarenhet och kompetens från växtproduktion i växthus och på friland.”

Ulla-Stina har under en period varit delägare i trädgårdsföretag med inriktning på ekologisk grönsaksproduktion på friland. Under de senaste 8 år har hon erfarenhet från detaljhandeln genom försäljning, rådgivning, inköp av alla typer av trädgårdsväxter.

ULLA-STINAS TRÄDGÅRDSSERVICE

Ulla-Stinas Trädgårdsservice föddes i september 2015. Verksamheten startade som ett komplement till Ulla-Stinas dåvarande tjänst som trädgårdsmästare på Zetas Finsmakarens Trädgård i Huddinge.

”Mitt kall är att få jobba med växtmaterial i någon form. Jag trivs med service och en stor drivkraft är det kreativa med att skapa växtkompositioner, allt från en hel trädgård eller rabatt, till en blombukett. Det känns väldigt simulerande att odla och producera, att få följa hela den kreativa processen från jord till färdig produkt!”

FÖRETAGETS TJÄNSTER
TRÄDBESKÄRNING

Ulla-Stinas Trädgårdsservice utför beskärning av mindre träd av olika arter.

Jag fokuserar på uppbyggnad och den estetiska utformningen, samt avlägsnar skadade eller sjuka delar. När det gäller fruktträd läggs även fokus på fruktsättning.


Kontakta mig för en offert:

Ulla-Stina Vikars Isaksson
TELEFON: 070- 932 50 26
MEJL: usvi67@gmail.com

PLANTERINGSUPPDRAG

Planteringsuppdrag kan se olika ut beroende på ifall du vill att jag skall vara delaktig i hela processen eller t.ex. bara göra själva planteringen.

Ett smidigt sätt för dig är att jag beställer plantorna till dig och levererar hem dem till dig. Förbereder inför plantering genom att bearbeta och tillföra ny näring eller beställa jord om det är det som behövs. Jag ser till att alla förnödenhet som behövs till en lyckad planteringen finns på plats.

När planteringen är gjord allt är färdigställt och vattnat kan du tänka på uppföljningen som är så viktig och redan då boka in ett eller två uppföljande skötseluppdrag.


Kontakta mig för en offert:

Ulla-Stina Vikars Isaksson
TELEFON: 070- 932 50 26
MEJL: usvi67@gmail.com