US Trädgårdsservice

US Trädgårdsservice erbjuder alla typer av trädgårdstjänster som passar för både den stora och lilla trädgården.

Företaget drivs av Ulla-Stina Vikars Isaksson som har mer än 25 års erfarenhet från trädgårdsbranschen. 

Tjänster

Visste du att skötsel- och underhållsarbeten ofta ger rätt till ger rut-avdrag?!

Trädgårdsskötsel

En trädgård behöver regelbunden skötsel så att bästa resultat uppnås. Nyplanterade växter behöver till exempel extra tillsyn för att de skall få en god start. 

Exempel på moment under ett skötseluppdrag:

VÅRSTÄDNING 

Nerklippning av perenner, gräs, häckar, rosor och buskar. Lövräfsning och påfyllning med kompost och kogödsel i rabatter.

Beskärning

Vi utför beskärning av mindre träd och prydnadsbuskar av olika arter.

Fokus läggs på:

 • Uppbyggnad
 • Estetisk utformning
 • Avlägsnar skadade eller sjuka delar

Prydnadsbuskar behöver ibland, förutom uppbyggnad, även föryngringsbeskäras när de blivit äldre. När det gäller fruktträd läggs även fokus på fruktsättning.

Anläggning

Vår- och höst är bästa tidpunkten att plantera. Både när det gäller continerodlade plantor och växter levererade med jordklump eller barrot.

Ett planteringsuppdrag kan se olika ut, beroende på om du vill att vi ska vara delaktig i hela processen, eller bara göra själva planteringen.

Ett smidigt sätt för dig är att vi:

 • Beställer, och levererar plantorna hem till dig.
 • Förbereder inför plantering genom att bearbeta jorden och tillföra ny näring.
 • Beställer hem jord om det behövs.

Vi ser till att allt materiel som behövs för en lyckad plantering finns på plats!

När planteringen är gjord, allt är färdigställt och vattnat, kan du tänka på uppföljningen, som är så viktig, och redan då boka in ett eller två uppföljande skötseluppdrag.

En plantering behöver uppföljning! Särskilt de två första veckorna, men även under känsliga torra perioder.

Trädgårdskonsultation

Vi går igenom din trädgård under 1-2 timmar. Du har, innan hembesöket tänkt till på vissa viktiga punkter så att du ska få ut så mycket som möjligt av vår genomgång.

Det kan vara:

 • Hur mycket skötsel vill du ägna dig åt?
 • Vad är viktigt i trädgården?
 • Vilka växter skulle du vilja ha?
 • När skall det blomma eller vara fint?
 • Är det någon tid på året du inte är hemma?

Vi går tillsammans igenom trädgården, tittar på er trädgårds unika förutsättningar. I grova drag bestämmer vi trädgårdens utformning.

Platsens förutsättningar utvärderas och vad som behöver göras innan det bestäms att genomföra en plantering.

Floristarbete

Passar för dig som vill snygga till det i hemmet med fler passande växter eller blomsterarrangemang. Ett speciellt tillfälle, högtid eller bostadsvisning kräver en extra insats för att ge effekt. 

Växtplan

Förutsätter att en trädgårdskonsultation har gjorts innan. I en växtplan ingår en växtförteckning, med vetenskapligt namn över inplanerat växtmaterial med beräknat antal växter för området, samt en enklare skiss som beskriver växtplacering.

Kontakta oss för en offert:
Ulla-Stina Vikars Isaksson   070-312 71 23   kontakt@ulla-stinas.se

Vi utför uppdrag i Stockholm med omnejd.

Mitt kall är att jobba med växtmaterial i någon form!

Jag trivs med service och en stor drivkraft är det kreativa med att skapa växtkompositioner, allt från en hel trädgård eller rabatt, till en blombukett.”

Ulla-Stina Vikars Isaksson

Om Ulla-Stina

US TRÄDGÅRDSSERVICE
Företaget startades i september 2015 som ett komplement till Ulla-Stinas dåvarande tjänst som trädgårdsmästare på Zetas Finsmakarens Trädgård i Huddinge.

BAKGRUND
”Jag kommer från den svensktalande delen av Finland. Närmare bestämt från Närpes, som är en jordbruksbygd med väldigt stor yta odlad under glas. Jag är uppvuxen i en familj med växthusproduktion.”

Min utbildning:

 • Grundutbildning till trädgårdsmästare i Vasa i Finland
 • Utbildad trädgårdsingenjör vid SLU i Alnarp
 • Utbildad florist vid Munkeröds floristutbildning
 • Fortbildning genom flertal kurser på olika teman inom den gröna sektorn

US Trädgårdsservice åtar sig uppdrag i Stockholm med omnejd.

Trädgårdsdrömmar?
Kontakta oss!

Vill du veta mer om vad Ulla-Stinas Trädgårdsservice kan hjälpa dig med? Kontakta oss via formuläret eller per telefon för mer information: 070-312 71 23

USs Trädgårdsservice erbjuder alla typer av trädgårdstjänster som passar för både den stora och lilla trädgården.

Företaget utför uppdrag som beskärning, plantering, trädgårdsskötsel, konsultation och rådgivning i Stockholm med omnejd.

Ulla-Stina Vikars Isaksson
TELEFON: 070-312 71 23
MEJL: kontakt@ulla-stinas.se