ULLA-STINAS TRÄDGÅRDSERVICE

Jag blir gärna ”Din egen trädgårdsmästare”

Ulla-Stinas Trädgårdsservice drivs av Ulla-Stina Vikars Isaksson. Hon är trädgårdsmästare
med bred kompetens och 25 års erfarenhet från trädgårdsbranschen.

TJÄNSTER

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om företagets olika tjänster. Alla priser är exkl. moms. Skötsel- och underhållsarbeten ger ofta rätt till rut-avdrag.

TRÄDBESKÄRNING

Ulla-Stinas Trädgårdsservice utför beskärning av mindre träd av olika arter. Jag fokuserar på uppbyggnad och den estetiska utformningen, samt avlägsnar skadade eller sjuka delar. När det gäller fruktträd läggs även fokus på fruktsättning.


Kontakta mig för en offert: Ulla-Stina Vikars Isaksson TELEFON: 070- 932 50 26 MEJL: usvi67@gmail.com

SKÖTSEL OCH PLANTERINGSUPPFÖLJNING

Trädgården behöver regelbunden genomgång för att bästa resultat skall uppnås. Nyplanterade växter behöver extra tillsyn för att de skall få en god start. Exempel på moment under ett skötseluppdrag:

VÅRSTÄDNING Vårstädning (nerklippning av perenner, gräs, häckar, rosor, buskar, lövräfsning och påfyllning med kompost och kogödsel i rabatter.

OGRÄSRENSNING Med värmen kommer ogräsen och det är viktigt att hålla efter dem redan från början. Viktigaste är tiden fram till midsommar och att ogräsen inte fröar av sig. Kantskärning av rabatter hindrar också ogräs från att ‘vandra’ in i rabatten. Krattning av grusgångar för att hindra uppkomst.

GRÄSMATTESKÖTSEL Gräsklippning regelbundet från att mattan kommit igång oftast början-mitten av maj och hela sommaren. Mossbekämpning eller mossrivning görs först på våren. Reparera med ny jord och så in nytt gräs. Förbättra kala fläckar med jord och så in nytt. Gödsla gräsmattan när den börjar växa. Viktigt med god tillväxt för att öka konkurrensförmågan mot mossan, som växer snabbare vid låga temperaturer.

VÄXTSKYDD Uppmärksamhet på skadegörare och insättning av preventiva åtgärder i god tid. När växterna är i god tillväxt och alla blad slagit ut är det tid för påfyllnad av kväverik gödsel. Gödsla med kväve om det behövs en gång till men inte mera i augusti. Höstgödsla i mitten av augusti med fosfor och kalium för att gynna bildandet av blom och fruktanlag till följande år.

VATTNING På försommaren är oftast markfukten god men det kan behöva vattnas om det blir varmt kring 20 C en längre tid. Under torrare perioder efter midsommar, oftast i juli men även augusti behövs tillskottsvattning. Vintergröna växter bör inte torka i september. Alla nyplanterade växter under säsongen och även de från året innan kan få det kärvt under långa torrperioder.

HÖSTSTÄDNING Hit hör lövräfsning, städa bort säsongsväxter, komposten avslutas. Efter lövfällning kupas jord upp över förädlingsstället på rabattrosor för att skydda dem mot lång ihärdig kyla. Klä in klängrosor med skyddsväv. Skydd eller nät sätts upp kring attraktiva träd och buskar mot vilt. Barrväxter skyddas i söderläge mot tjältorka med skyddsväv.

PLANTERING Vår och höstplantering bästa tidpunkten. Både när det gäller continerodlade plantor och växter levererade med jordklump eller barrot. En plantering behöver uppföljning. Särskilt de två första veckorna, men även under känsliga torra perioder. Det gäller vattning, gödning, beskärning.


Kontakta mig för en offert: Ulla-Stina Vikars Isaksson TELEFON: 070- 932 50 26 MEJL: usvi67@gmail.com

RABATT- ELLER TRÄDGÅRDSPLANERING MED VÄXTFÖRSLAG

Förutsätter att ett hembesök har gjorts innan. Här ingår en växtförteckning över inplanerat växtmaterial med beräknat antal växter för området,samt en skiss som beskriver växtplacering. Området som skall planeras mäts upp. Platsens förutsättningar utvärderas och vad som behöver göras innan plantering genomförs bestäms.


Kontakta mig för en offert: Ulla-Stina Vikars Isaksson TELEFON: 070- 932 50 26 MEJL: usvi67@gmail.com

HEMBESÖK MED RÅDGIVNING

Vi går igenom trädgården under 1-2 h. Du har innan hembesöket tänkt till på vissa viktiga punkter för att du skall få ut så mycket som möjligt av vår genomgång. Det kan vara, hur mycket skötsel av trädgården vill du vill egna dig åt, vad är viktigt i trädgården,vilka växter skulle du vilja ha, när skall det blomma eller vara fint (vintergrönt, fina stammar). Någon tid på året är du kanske inte ens hemma. Vi går igenom trädgården, tittar på förutsättningarna. Det kan finnas några växter som skall tas bort, förberedelser som skall göras innan du kan gå vidare. I grova drag bestämmer vi trädgårdens utformning.


Kontakta mig för en offert: Ulla-Stina Vikars Isaksson TELEFON: 070- 932 50 26 MEJL: usvi67@gmail.com

PLANTERINGSUPPDRAG

Planteringsuppdrag kan se olika ut beroende på ifall du vill att jag skall vara delaktig i hela processen eller t.ex. bara göra själva planteringen.

Ett smidigt sätt för dig är att jag beställer plantorna till dig och levererar hem dem till dig. Förbereder inför plantering genom att bearbeta och tillföra ny näring eller beställa jord om det är det som behövs. Jag ser till att alla förnödenhet som behövs till en lyckad planteringen finns på plats.

När planteringen är gjord allt är färdigställt och vattnat kan du tänka på uppföljningen som är så viktig och redan då boka in ett eller två uppföljande skötseluppdrag.


Kontakta mig för en offert: Ulla-Stina Vikars Isaksson TELEFON: 070- 932 50 26 MEJL: usvi67@gmail.com

STYLING - ELLER DEKORERA HEMMET MED VÄXTER

Passar för dig som vill snygga till det i hemmet med fler passande växter eller blomsterarrangemang. Ett speciellt tillfälle, högtid eller bostadsvisning kräver en extra insats för att ge effekt.


Kontakta mig för en offert: Ulla-Stina Vikars Isaksson TELEFON: 070- 932 50 26 MEJL: usvi67@gmail.com